Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Informacija o poslovanju Term Čatež v obdobju januar - september 2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja nerevidirane podatke o poslovanju Term Čatež v obdobju januar - september 2010. Informacija je podana v priponki. Uprava