Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Terme Čatež d.d. obratujejo nemoteno

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:
Obveščamo javnost, da vsi namestitveni objekti v Termah Čatež obratujejo nemoteno.

V Termah Čatež poteka sanacija stanja po izrednih vremenskih razmerah, ki smo jim bili priča včeraj in danes v jutranjih urah. Dostop do Term Čatež je urejen. Nivo Save upada in posledično se znižuje tudi nivo podtalnice.

Za varnost vseh gostov, ki so bivali v Termah Čatež, je bilo dobro poskrbljeno. Vseskozi si prizadevamo, da gostom ublažimo posledice, tako da smo jih včeraj po potrebi preselili v druge hotele znotraj čateškega kompleksa. Za goste, ki so bili včeraj na poti v Terme Čatež, smo iz varnostnih razlogov poskrbeli za namestitev na bližnjem gradu Mokrice.

Zaradi tehničnih težav v strojnici bazenov sta zaprti poletna in zimska Termalna riviera, ki naj bi pričeli obratovati v naslednjih dneh, o čemer bomo javnost tudi obvestili.


Terme Čatež so doživele največji vdor podtalnice danes v jutranjih urah, tako da nastalo škodo še ocenjujemo.

 

Uprava