Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Sprememba deleža v Turističnem podjetju Portorož d.d.

V skladu z določili Zakona o trgu finančnih inštrumentov (Ur.l. RS 67/2007) Terme Čatež d..d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, obvešča javnost o spremembi pomembnih deležev: