Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Sklic 16. seje skupščine Term Čatež

Na podlagi točke 6.3 statuta Term Čatež d.d. uprava sklicuje 16. sejo skupščine Term Čatež d.d., ki bo v sredo, 30. junija 2010 ob 13.00 uri na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme.