Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Poročilo nadzornega sveta apr010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ d.d., Čatež ob Savi, objavlja naslednje: