Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Podatki iz poslovanja v obdobju jan-jun 2009

Podatki iz poslovanja v obdobju od januarja do junija 2009.