Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Podatki iz poslovanja v obdobju januar - april 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: V Termah Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, smo v prvih štirih mesecih leta 2009 realizirali: