Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Vpliv finančne krize na poslovanje Skupine Terme Čatež

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: