Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Povzetek sklepov 72. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 22.09.2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: