Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Zahteva za sklic izredne skupščine družbe Terme Čatež d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: