Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Povzetek polletnega poročila Terme Čatež za prvo polletje 2008

POVZETEK NEREVIDIRANEGA NEKONSOLIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA DRUŽBE TERME ČATEŽ d.d. za prvo polletje 2008 in NEREVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA SKUPINE TERME ČATEŽ za prvo polletje 2008