Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Odziv na informacije medijev vezane na prevzem družbe Terme Čatež d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: