Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Sodba v gospodarskem sporu DZS d.d. proti Terme Čatež d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: