Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Vabilo na 14. redno sejo skupščine delničarjev družbe Terme Čatež d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 14. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v torek, 12. avgusta 2008 ob 9.00 uri na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme