Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani o zavrnitvi pritožbe Kapitalske družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: