Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Izjava o skladnosti s Kodeksom2

IZJAVA O UPRAVLJANJU IN SKLADNOSTI Z DOLOČBAMI KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB