Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Odločba o zožitvi borzne kotacije navadnih delnic na ime Terme Čatež

Terme Čatež d.d. obveščajo javnost o prejeti odločbi s strani KDD: