Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Terme Čatež dale ponudbo za nakup delnic Term Olimia in Term Olimia Bazeni

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: