Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Ocena za leto 2007 in načrti za leto 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: