Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Razširitev dnevnega reda sklicane izredne seje skupščine Term Čatež d.d.

V zvezi z objavljenim sklicem izredne skupščine delničarjev Term Čatež d.d. dopolnjujemo objavo z dne 28.12.2007 na podlagi zahtevka delničarja DZS d.d., za razširitev dnevnega reda.