Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež, d.d. za obdobje jan-sept 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja nerevidirane podatke in pojasnila o poslovanju družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, za obdobje januarseptember 2007.
Podatki in pojasnila so pripravljena na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov za prvih devet mesecev leta 2007, ki so pripravljeni skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1).