Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

66. seja nadzornega sveta

Povzetek sklepov nadzornega sveta Term Čatež d.d.