Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Obvestilo o kvalificiranem deležu

Objava Obvestila o kvalificiranem deležu Center naložbe d.d.
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI (Ur.l. RS, št. 67/07, 573. člen) družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja naslednji sporočili: