Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Nasprotni predlog delničarja DZS d.d., Ljubljana

Uprava Term Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, v skladu s 300. členom ZGD-1 objavlja nasprotni predlog delničarja DZS d.d., Ljubljana, kot sledi: