Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Sklepi nadzornega sveta Term Čatež d.d. sprejeti na 64. seji nadzornega sveta, dne 24. avgusta 2007

Sklepi nadzornega sveta Term Čatež d.d. sprejeti na 64. seji nadzornega sveta, dne 24. avgusta 2007