Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Podatki iz poslovanja Term Čatež d.d. v prvih dveh mesecih

Družba Terme Čatež d.d. je v prvih dveh mesecih tekočega leta realizirala 4 milijone EUR prihodkov iz poslovanja (lani 3,57 milijona EUR), kar pomeni...
Družba Terme Čatež d.d. je v prvih dveh mesecih tekočega leta realizirala 4 milijone EUR prihodkov iz poslovanja (lani 3,57 milijona EUR), kar pomeni za 13,6% več kot v enakem obdobju leta 2006. Poslovni načrt je presežen za 5,6%.
Na povečanje prihodkov je v prvi vrsti vplivala rast prenočitev, ki so porasle primerjalno z enakim obdobjem leta 2006 za 10% (letos 84.723 prenočitev, lani 77.018 prenočitev), od tega domače prenočitve za 7,5%, tuje prenočitve pa za 14,2%. Med tujimi prenočitvami beležimo največji porast prenočitev gostov iz Italije in Hrvaške. Planirane prenočitve so presežene za 2,7%.

Tudi število realiziranih kopaliških vstopov ( v Čatežu in v Kopru) je v prvih dveh mesecih letošnjega leta za 5,5 % višje kot v enakem obdobju lani.

S 17. marcem pričenjamo na Mokricah s sezono golfa, prav tako so v teku priprave na začetek kopalne sezone na poletni Termalni rivieri, katera bo v letošnjem poletju ponovno pozitivno presenetila svoje obiskovalce z adrenalinsko novostjo.

Uprava