Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Nerevidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež d.d. za leto 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.list RS, št.56/99), družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za obdobje 01.01.2006 do 31.12.2006. Današnja objava bo dostopna javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze dalje tudi na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom: >o podjetju<, >novinarska soba<, >sporočila za javnost<.