Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Obvestilo o kvalificiranem deležu družbe Delo Prodaja – popravek objavljenega obvestila

Na podlagi 77. člena Zakona o prevzemih (Ur.l.RS, št.79/2006), izdajatelj vrednostnih papirjev (TCRG) Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, obvešča javnost, da jo je uprava družbe Delo Prodaja iz Ljubljane, Dunajska cesta 5, s ponovnim dopisom (popravkom) obvestila, da je na dan 11.08.2006 ne pa na dan 23.08.2006, kot je bilo podano v prejšnjem obvestilu izdajatelju, postala imetnik 33.483 rednih imenskih delnic z oznako TCRG in tako na ta dan skupaj dosega 5,6% glasovalnih pravic izdajatelja delnic, družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi.
Uprava