Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Letni dokument Term Čatež d.d.

V skladu z 22. d členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1B) objavlja družba Terme Čatež d.d., Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi , letni dokument družbe za leto 2005. Družba Terme Čatež d.d., Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja seznam vseh informacij, ki so bile v slovenskem jeziku v skladu s predpisi s področja vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, objavljene v zadnjih 12 mesecih (od 14.04.2005 do 14.04.2006) in se nahajajo na spletni strani Ljubljanske borze d.d., http://seonet.ljse.si.