Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

50 največjih delničarjev Term Čatež d.d. po stanju iz delniške knjige na dan 31.03.2006