Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Terme Čatež za leto 2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.list RS, št.56/99), Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze za obdobje 01.01.2005 do 31.12.2005.