Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Obvestilo o prodaji delnic TCRG s strani Slovenske odškodninske družbe

Na podlagi obvestila Slovenske odškodninske družbe, d.d., na spletnih straneh Ljubljanske borze dne 30.01.2006 obveščamo javnost, da je Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana dne 27.1.2006 s Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. sklenila Pogodbo o prodaji in nakupu delnic, na podlagi katere bo v treh delovnih dneh po prejemu plačila vseh pogodbenih obveznosti (rok plačila: 30.1.2006) odplačno odsvojila 34.640 navadnih imenskih delnic izdajatelja TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi (z oznako TCRG) po ceni 34.684,00 SIT za delnico oziroma za kupnino v skupnem znesku 1.201.453.760,00 SIT.
Uprava
Terme Čatež d.d.