Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

Terme Čatež d.d. so prejele sklep s strani Ministrstva za gospodarstvo o pridobitvi sredstev Evropskega strukturnega sklada za regionalni razvoj na podlagi katerih se bo sofinancirala investicija v Obnovo grajskega kompleksa Mokrice. Odobrena sredstva znašajo 259.018.000,00 SIT. Terme Čatež d.d. so se prijavile na razpis objavljen s strani Ministrstva za gospodarstvo za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESSR, ukrep 1,2; Spodbujanje razvoja turističnih destinacij v UR.L.RS, št.39-42/04 z dne 23.04.2004.

Obnova kompleksa Mokrice zajema obnovo gradu, celovito obnovo grajskih kašč, vile Hercog in Logarjeve koče. Vse navedeno bo zagotovilo pestrost ponudbe in celovitost kompleksa Mokrice, kar bo posledično privabilo obiskovalce iz Slovenije in tujine. Pričetek del je predviden v letu 2004, dokončanje pa v letu 2005.