Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Sklepi z nadzornega sveta dne, 18.10.2004

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je sestal dne 18.10.2004 in je obravnaval ter zavzel spodaj navedene sklepe in stališča:

1. Nadzorni svet se je seznanil s potekom aktivnosti v zvezi z javnim razpisom Hrvatskega fonda za privatizacijo za Sunčani Hvar d.d.

2. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o poslovanju za obdobje I-VIII/2004, iz katere je razvidno, da so se v Termah Čatež v prvih osmih mesecih letošnjega leta povečali prihodki od prodaje za 8,54 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Dobiček iz poslovanja je v osmih mesecih znašal 880.668 tisoč tolarjev in se je povečal za 13 %, celotni dobiček pa je znašal 773.404 tisoč tolarjev in se je povečal za 15 %.

Skupno število nočitev se je povečalo za 9%, od tega so se nočitve v šestih hotelih povečale kar za 17 %, v kampu pa za 3% v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Rast nočitev presega načrtovano 7% rast, ki je bila predvidena v letnem načrtu poslovanja.