Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Seja nadzornega sveta družbe Terme Čatež d.d., 30.08.2004

Sporočilo za javnost s strani uprave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

Spoštovani!

Na zadnji seji nadzornega sveta Term Čatež d.d., z dne 30.08.2004, so bili obravnavani rezultati družbe, projekti ter tekoče investicije.

Nadzorni svet je soglašal, da so rezultati, ki jih družba Terme Čatež d.d. dosega, nadpovprečni in vsi zastavljeni projekti potekajo po zastavljenih načrtih.

Zato ne želim komentirati zadnjih člankov v Financah, ki vsebujejo kup neresničnih informacij, kot npr. "60 odpravnin".

Vprašljivo je, od kod informacije, ki so objavljene v zadnjem članku časopisa Finance, prihajajo in s kakšnim interesom jih Finance emitirajo.

Z določili moje pogodbe je seznanjen le nadzorni svet Term Čatež d.d., ki pa v skladu z veljavno zakonodajo in statutom družbe ter lastnim sklepom, po letošnjih spomladanskih objavah v medijih, naj ne bi dajal nikakršnih sporočil za javnost, v kolikor o tem, predhodno kot celota, ne odloči.

Borut Mokrovič
Generalni direktor