Novosti - Terme Čatež
Novosti

Prema ADAC-u najbolji slovenski kamp

Prema ADAC-u najbolji slovenski kamp
Priznato njemačko automobilsko udruženje ADAC, za 2020. godinu, ocijenilo je kamp TERME ČATEŽ za najbolji slovenski kamp (već jedanaesti put uzastopno).