Dostava - Terme Čatež

Dostava

Uvjeti dostave

Naručenu robu dostavlja Pošta Slovenije, d.o.o. Sve narudžbe, podnesene radnim danom do 13. sati, biti će otpremljene najkasnije slijedeći radni dan. Vrijeme za dostavu pošiljke je 2 do 4 dana (dan podnošenja + 2 do 4 dana). Ako primatelj kod dolaska poštara nije bio dostupan, može na osnovu obavijesti o dostavi, pošiljku preuzeti u poštanskom uredu u slijedećih osam (8) kalendarskih dana. Nakon isteka tog roka pošiljka se vraća pošiljatelju. Robu nije moguće naručiti na poštanski ured.

Terme Čatež d.d. će se potruditi, da kupac primi pošiljku u što kraćem vremenu. Nakon slanja narudžbenice, naručitelj će putem elektronske pošte zaprimiti potvrdu narudžbe sa nazivom naručene robe odnosno usluge, te cijenu sa PDV-om + troškovi dostave. U potvrdi narudžbe navedeni su i telefonski broj, te adresa elektronske pošte, na koje se naručitelj može obratiti glede bilo kakvih pitanja vezanih uz narudžbu. Dokument sadrži i broj narudžbe, koje naručitelj u eventualnoj komunikaciji s Termama Čatež d.d. može navesti.

Troškovi dostave

Pri slanju narudžbe cijeni se dodaju troškovi dostave naručene robe.

Cjenik za pakete

Masa

Cijena u EUR sa PDV
do 2 kg 4,16
iznad 2 kg do 5 kg 5,14
iznad 5 kg do 10 kg 6,24

Cjenik za preporučene pošiljke:

Masa Cijena u EUR sa PDV
Obična A4 pošiljka - Slovenija 2,0 €
Obična A4 pošiljka - tujina 5,00 €

Točan iznos vrijednosti poštarine biti će ispisan na potvrdi narudžbe.