Press releases - Terme Čatež
Press releases

Obvestilo za javnost

Dne 8.4.2013 je Okrajno sodišče v Brežicah sklenilo, da se sklep v izvršbi z dne 28.3.2013 razveljavi v delu, v katerem je bila dovoljena izvršba in se razveljavijo opravljena izvršilna dejanja (razveljavi se opravljena blokada vseh sredstev na vseh računih dolžnika).