Press releases - Terme Čatež
Press releases

Letni dokument družbe Terme Čatež

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi Revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež in Skupine Terme Čatež za leto 2012 Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja: Letni dokument družbe Terme Čatež