Press releases - Terme Čatež
Top offer target="_top" Destinations target="_top" Accommodations target="_top" Experiences target="_top" Safe in Terme Čatež target="_top"
Press releases

Poravnava z manjšinskimi delničarji Turističnega podjetja Portorož d.d.

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja:
Terme Čatež d.d. kot nasprotni udeleženec v postopku za določitev denarne odpravnine manjšinskih delničarjev Turističnega podjetja Portorož d.d. kot predlagateljev pred Okrožnim sodiščem v Krškem (opr.št. Ng 2/2009) obveščajo javnost, da je bila sklenjena poravnava pred poravnalnim odborom in potrjena pred sodiščem.

Terme Čatež d.d. so se obvezale vsakemu iztisnjenemu delničarju za posamezno delnico plačati 47 € z obrestmi po letni obrestni meri 2,40 % od 01.10.2009 do plačila, dne  09.07.2012.

 
Uprava