Press releases - Terme Čatež
Press releases

Nerevidirani podatki in pojasnila o poslovanju družbe Terme Čatež d.d., za obdobje januar-september 2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., ZTFI in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja nerevidirane podatke in pojasnila o poslovanju družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, za obdobje januar-september 2011.
Podatki in pojasnila so pripravljeni na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov za devet mesecev leta 2011, skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in Zakonom o gospodarskih družbah.
Podatki in pojasnila so podani v priponki.