Press releases - Terme Čatež
Press releases

Sklic na dokument: Sklic 18. seje skupščine družbe Terme Čatež d.d.,

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi Sklic na dokument: Sklic 18. seje skupščine družbe Terme Čatež d.d., Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja :
Družba Terme Čatež d.d. sporoča, da je skupščina delničarjev, sklicana za dne 28.10.2011, preklicana, saj je delničar DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana, umaknil zahtevo za sklic skupščine, s čimer sta soglašala tudi delničar Delo Prodaja, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki sta podala zahtevi za razširitev dnevnega reda skupščine.


Uprava