Press releases - Terme Čatež
Press releases

Uprava Term Čatež d.d. sklicuje 17. sejo skupščine

Uprava Term Čatež d.d. sklicuje 17. sejo skupšcine, ki bo 12. julija 2011 ob 13.00 uri na sedežu družbe.