Press releases - Terme Čatež
Press releases

Povzetek sklepov 81. seje nadzornega sveta z dne 22. aprila 2011

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: