Press releases - Terme Čatež
Press releases

Čistopis statuta družbe Terme Čatež d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: Terme Čatež d.d. objavljajo čistopis statuta Terme Čatež d.d., Uprava