Press releases - Terme Čatež
Press releases

Objava spremembe članov v nadzornem svetu Terme Čatež d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom z dne 04.08.2010 vpisalo naslednji spremembi: