Press releases - Terme Čatež
Press releases

Objava sklepov nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne, 14.05.2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ d.d., Čatež ob Savi, objavlja naslednje sporočilo: Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je sestal na svoji 79. seji dne 14. maja 2010 in sprejel naslednje sklepe: