Press releases - Terme Čatež
Press releases

Kodeks

Uprava in nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. izjavljata, da je bilo v obdobju od objave izdaje v letnem poročilu 2008 do dneva objave izjave v letnem poročilu 2009, upravljanje skladno z ZGD, ZTFI, Pravili Ljubljanske borze ter drugimi splošnimi predpisi.
Čeprav je bil 08.12.2009 podpisan novi Kodeks upravljanja javnih delniških družb, je dopustna tudi uporaba stare verzije Kodeksa, ki je začel veljati 05. februarja 2007 (Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 17. decembra 2005 s spremembami in dopolnitvami, z začetkom veljavnosti z dnem 5. februar 2007). Ker smo pretežni del leta poslovali po predhodnem Kodeksu, smo se odločili, da tudi izjavo oblikujemo na njegovi podlagi.