Press releases - Terme Čatež
Press releases

Povzetek sklepov 78. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 14.04.2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je sestal na svoji 78 seji dne, 14. aprila 2010 in sprejel naslednje sklepe: