Press releases - Terme Čatež
Press releases

Povzetek sklepov 77. seje nadzornega sveta Term Čatež

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ d.d., Čatež ob Savi, objavlja naslednje sporočilo: Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je sestal na svoji 77. seji dne 6. januarja 2010 in sprejel naslednje sklepe: